FANDOM


Jedna z trzech frakcji dostępnych na Hexerze.

Misję w tej frakcji możemy wykonywać co 20 godzin, natomiast na wykonanie ich mamy 24 godziny. Po upływie 24 godzin od wzięcia misja ulega przedawnieniu tzn. niezależnie od tego czy wykonaliśmy misję czy nie, nie mamy możliwości uzyskania za nią punktów.

Wszystkie rangi, potrzebne pkt oraz profity z poszczególnej rangi w tej frakcji zostały opisane tutaj.

Mamy możliwość wzięcia 3 rodzajów misji: easy (zdobywamy za nią 1 pkt), medium (zdobywamy za nią 2 pkt) oraz hard (zdobywamy za nią 3 pkt). Misja hard możliwa jest do wzięcia dopiero kiedy uzyskamy 25 w tej frakcji.

Jeśli postanowimy, że nie chcemy kontynuować tej frakcji w każdej chwili możemy ją opuścić. W tym celu musimy się udać do naszego zleceniodawcy misji i napisać do niego hi>quit>yes. Należy jednak pamiętać, że po wykonaniu 4 zadań początkowych opuszczenie frakcji może nastąpić nie wcześniej jak po 24 godzinach od rozmowy. Decyzję można również cofnąć. Należy wówczas napisać hi>cancel>yes.

Aby uzyskać członkostwo w tej frakcji musimy udać się do Luxaris'a, który znajduje się na północny wschód od miasta Heliar. Droga zaznaczona jest czarną strzałką na zdjęciu poniżej.

1-1499344758

Kiedy znajdziemy już naszego NPC piszemy do niego:

Qusini Mankin: hi

Luxaris: Hello, Qusini Mankin! If you want to join the guild of Alchemists - you must move foward and talk to our leader - Dan Argonius.

Luxaris: Let me know when you are decided and want to pass that door.

Qusini Mankin: pass

Luxaris: Do you want to pass this door and talk to our leader about joining the guild of Alchemists?

Qusini Mankin: yes

Luxaris: From now on, you can pass this door. If you want to quit our fraction - you must inform our leader.

Po rozmowie możemy przejść przez drzwi, które znajdują się na północ od Luxaris'a. Szukamy Dan Argoniusa, który będzie naszym zleceniodawcą misji.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, hello Qusini Mankin. Just tell me, you are not another brainless creature who wants to join our guild because...

Dan Argonius: ... you heard that we turn metal into gold?

Qusini Mankin: join

Dan Argonius: Haha. Of course you aren't. However we do such things. We turn metal into gold. You are probably confused right now, however...

Dan Argonius: ...only the highest members of our guild know the secret. You are asking how many members know the secret? Let me count. One - me! Hahaha.

Dan Argonius: Come on... You look frustrated. Good humour is the most imporant thing, isn't it?

Qusini Mankin: yes

Dan Argonius: Good to hear that! You probably wonder what we actually do here. In Alchemists Guild we mainly melt minerals, trying to find the toughest material.

Dan Argonius: We forge weapons and armors, we are interested in black magic and of course... we are trying to find how to turn metal into gold!

Dan Argonius: So, are you interested in joining our guild?

Qusini Manki: yes

Dan Argonius: Good to hear that! Of course before we accept you, you have to pass our test!

Dan Argonius: Right now I'm working on a special heavy armor. Armor which will fully defend you against attacks from behemoths!

Dan Argonius: You say It's not possible? Believe me. We hear that at least twice a day. Anyway, I will need some materials.

Dan Argonius: Do you think you can bring them to me?

Qusini Mankin: yes

Dan Argonius: Great! I need 100 iron ores and 20 pieces of iron. I think you know where to look for them, don't you?

Dan Argonius: In mines! Report back as soon as you collect them. Good luck!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nasz zleceniodawca chce upewnić się, że jesteśmy godni dołączenia do Alchemików. W tym celu musimy wykonać dla niego 4 misję początkowe. Po wykonaniu ich będziemy mogli wykonywać misję dzienne.

Pierwszym zdaniem, które musimy wykonać dla Argoniusa jest zdobycie i oddanie mu 100 iron ore oraz 20 piece of iron. Kiedy zdobędziemy wspomniane przedmioty wracamy do naszego zleceniodawcy.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Dan Argonius: Do you have 100 iron ores and 20 pieces of iron with you?

Qusini Mankin: yes

Dan Argonius: You did very well. Honestly I didn't think that you will bring me materials in such a short time!

Dan Argonius: If my experiment results in a success - you will be the first to know how to forge this Heavy Armor!

Dan Argonius: Your next mission is to find Manicus and find out how is his experiment with death and black magic going. We didn't hear from him for a while...

Dan Argonius: However, he was last seen in a town populated by Elves. I wonder what is the connection between elves and death. Oh there is one! Dead Elf! Hahaha!

Dan Argonius: Report back to me as soon as you find out what is going on. Good luck!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naszym kolejnym zadaniem jest odnalezienie NPC Manicus, który znajduje się w Hellgate. Droga do naszego NPC zaznaczona jest na zdjęciach poniżej (droga zaczyna się od poziomu -1 w depo w mieście Ab'Dendriel).

Uwaga!!!!! Przed podróżą należy zabrać ze sobą 100 Strawberry oraz stealth ring(profesje magiczne mogą użyć czaru "utana vid").

2-1510498753

Schodzimy 2 razy w dół.

4-1510497170

Kiedy jesteśmy tutaj musimy porozmawiać z NPC Elathriel aby zdobyć klucz, który pozwoli nam otworzyć drzwi, które prowadzą do Hellgate.

Qusini Mankin: hi

Elathriel: Be greeted Qusini Mankin. What is your business near the hellgate?

Qusini Mankin: key

Elathriel: If you are that curious, do you want to buy a key for 5000 gold? Don't blame me if you get sucked in.

Qusini Mankin: yes

Elathriel: Deal!

Dostaliśmy klucz 3012, z którym schodzimy poziom niżej, a następnie kierujemy się na zachód.

5-1510498004

Po przeniesieniu się wchodzimy do góry i kierujemy się dalej według mapy.

3-1510499341
6-1510500112
7-3
8-2
9-1
10-1
11-1
12-1

Kiedy znajdziemy już Manicusa rozpoczynamy rozmowę z nim.

Qusini Mankin: hi

Manicus: Greetings Qusini Mankin! What brings you to Hellgate?

Qusini Mankin: experiment

Manicus: How do you know about my experiment? Oh, Don Argonius have sent you to look after me.

Manicus: It goes very well. As soon as I finish, I will be able to revive humans from death!

Manicus: You want to know details? Sure. But not for free. I will be here for a while without going back to Ab'Dendriel so I have a small mission for you.

Manicus: All I need is 100 fresh strawberries. Bring me them and I will tell you everything you want to know!

Qusini Mankin: experiment

Manicus: Did you bring strawberries with you?.

Qusini Mankin: yes

Manicus: Thank you! <mmm> Tasty! Like I promised I will tell you everything you want to know abot my experiment. I'm a master of black magic.

Manicus: In one of the ancient books about Meaning of Death I've read about the combination of Life Crystals and the Fountain of Life hidden somewhere in Hellgate.

Manicus: There is also a second possibility mentioned in that book. When you put ten life rings on 10 fingers of death person, the person will be instantly revived!

Manicus: I haven't done this test yet but if you want to be my human guinea pig then I'm ready to pay you 5 crystal coins!

Manicus: He he he he he. Anyway, when you find any informations about Fountain of Life I beg you, let me know!

Po rozmowie udajemy się do słupa, który jest przedstawiony na zdjęciu poniżej, wchodzimy na niego czarem exani hur "up (lub jak ktoś woli to parcele), czekamy aż zniknie nam walka, dajemy loga, a po zalogowaniu pojawiamy się w temple w mieście, którego jesteśmy mieszkańcami.

13-1

Udajemy się teraz do naszego zleceniodawcy aby oddać misję.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Dan Argonius: Did you find Marcus and found out what is going on?

Qusini Mankin: yes

Dan Argonius: I knew that. His experiment is a one huge failure. I should order him to come back to our hideout... or maybe I will give him some time.

Dan Argonius: There was this book - Dances with Wolves. He is the first one dancer with zombies in our guild hahahah.

Dan Argonius: I have another mission for you. Since my hands are still busy working on the Heavy Armor, I need someone to bring me some gems.

Dan Argonius: We will use them to forge the Emerald Sword - one of the sharpest and most beautiful swords in the world. Here is what I need:

Dan Argonius: 10x Red Gem, 5x Yellow Gem, 5x Green Gem, 1x Blue Gem and 1 Violet Gem. Note it and report back to me as soon as you get materials!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzecim zadaniem jest zdobycie oraz oddame 10 Red Gemów, 5 Yellow Gemów, 5 Green Gemów,1 Blue Gem oraz 1 Violet Gem.

Kiedy zdobędziemy już wspomniane przedmioty rozmawiamy z naszym zleceniodawcą.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Dan Argonius: Did you bring me 10 red gems, 5 yellow gems, 5 green gems, 1 blue gem and 1 violet gem to let me forge the Emerald Sword?

Qusini Mankin: yes

Dan Argonius: Well done! Looks like you are a good material for our guild member!

Dan Argonius: Alchemists is an elite fraction. We don't want to share our secrets with spies or people who don't belong to our guild...

Dan Argonius: Your face is new here. I must be 100% sure that you are not just another spy.

Dan Argonius: When you are known, it is hard to be in one guild and spy for the other. Someone would recognize you and report to us.

Dan Argonius: Make your name known on mainland, get at least five badges and I will welcome you with open hands in our guild...!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnie zadanie możemy wykonać kiedy mamy zdobyte 5 achievementów lub więcej. Kiedy spełniamy wymagania wracamy do naszego zleceniodawcy.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Dan Argonius: Did you get 5 badges?

Qusini Mankin: yes

Dan Argonius: Amazing! You have passed our beginning test! I would like to welcome you in the Alchemists Guild!

Dan Argonius: You will start as our apprentice. When you gain some experience you will be promoted to a higher rank.

Dan Argonius: The higher rank you have - the more possibilities you gain. Keep it in mind.

Dan Argonius: You should talk to our members and find out how we live here.

Dan Argonius przekonał się, że jesteśmy godni dołączenia do alchemików. Od tej chwili możemy wykonywać zadania dzienne w tej frakcji.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZADANIE EASY

Możemy tutaj dostać tylko 1 zadanie, a więc inaczej niż w zadaniach easy we frakcji Łowców Głów oraz Tradersów gdzie możemy dostać 2 zadania.

Zadanie polega na użyciu picka lub jednego ze scyzoryków np. Whacking Driller of Fate

na jednym z kryształów, który znajduje się w jednak z jaskiń na Engran. W pierwszej kolejności oczywiście musimy wziąć misję od naszego zleceniodawcy.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: We have some tasks which you might be interested in doing.

Qusini Mankin: tasks

Dan Argonius: What kind of task would you like to get? An easy, medium or hard task?

Dan Argonius: Keep in mind that the harder task you choose - the better reward you get!

Qusini Mankin: easy

Dan Argonius: One of the former Engran mine workers reported a strange crystal in the coal mine there. Even though the crystal seems to be common, the place where it happens to be located makes it unique.

Dan Argonius: We should definitely have a close look at it in our laboratory. Bring me a sample of that crystal. Try using a pick on it to collect a piece for testing purposes.

Udajemy się teraz na Engran, a następnie według poniższej mapy.

14-1

Używamy wagonika i idziemy dalej.

15-1

Ponownie używamy wagonika i idziemy dalej.

16-1

Używamy teraz wspomnianego przedmiotu na krsyztale i wracamy do naszego zleceniodwcy.

17-1

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Q'Mankin! How is the day?

Dan Argonius: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Dan Argonius: Did you collect a sample of the strange crystal located in Engran's mine?

Qusini Mankin: yes

Dan Argonius: Well done. Now we can check if this crystal has any special abilities.

Nagrodą za tę misję jest 50 tysięcy punktów doświadczeni oraz 1 punkt frakcyjny.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZADANIA MEDIUM

Tutaj możemy dostać 2 zadania od naszego zleceniodawcy. Wybór misjii jest losowy.

Pierwsze zadanie polega na zbudowaniu mebli. Oczywiści na początek rozmawiamy z naszym zleceniodawcą.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: We have some tasks which you might be interested in doing.

Qusini Mankin: tasks

Dan Argonius: What kind of task would you like to get? An easy, medium or hard task?

Dan Argonius: Keep in mind that the harder task you choose - the better reward you get!

Qusini Mankin: medium

Dan Argonius: There is an unused room I would like to prepare for a new member of our fraction. It is filled with dust and some trash now.

Dan Argonius: I would like you to go to Roger Conford in Engran and give him these measurements so he can prepare us some nice furniture. Don't lose the document!

Dostaliśmy od Dana dokument, z którym udajemy się do Rogera Conforda, który znajduje się pod numerem 3 na mapie miasta Engran.

18-1
Qusini Mankin: hi

Roger Conford: Nice to meet you, Mister Qusini Mankin! Looking for furniture? You've come to the right place!

Qusini Mankin: measurements

Roger Conford: Did you bring me the measurements list from Dan Argonius? Can I take a look?

Qusini Mankin: yes

Roger Conford: Let me see... hmmm... I don't have the needed furniture right now and neither the ingredients to build them.

Roger Conford: We are waiting for a delivery but since pirates started attacking the ships near Engran, I don't know when we will get a new delivery.

Roger Conford: Of course I can make a furniture for your boss but it will cost 10.000 GP and he will have to deliver me the proper ingredients.

Roger Conford: I need 100x wood, 5x metal fitting and 40 nails. Ask him If he accepts my offer and message me back.

Roger zabrał nam list oraz wysłał nas abyśmy ponownie porozmawiali z naszym zleceniodawcą.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Dan Argonius: Well 10.000 GP isn't too high price! It looks like a good deal and since I want to prepare that room as soon as possible - we have no other option.

Dan Argonius: Bring him the ingredients he needed, and pay him these 10.000 GP. I will return your money as soon as you finish your task!

Naszym zadaniem teraz jest dostarczenie do Rogera 100 desek , 5 metal fitting, 40 gwoździ oraz 10000 gp (1cc). Kiedy mamy już potrzebne przedmioty udajemy się do wspomnianego NPC aby oddać mu te przedmioty.

Qusini Mankin: hi

Roger Conford: Nice to meet you, Mister Qusini Mankin! Looking for furniture? You've come to the right place!

Qusini Mankin: measurements

Roger Conford: Good to hear that Dan Argonius agreed to my proposition. Did you bring the needed ingredients?

Roger Conford: I need: 100x wood, 5x metal fitting and 40 nails and of course 1 crystal coin for me.

Qusini Mankin : yes

Roger Conford: Good. I will send furnitures as soon as I finish them right to Dan Argonius. You should inform him about it thought.

Ostatnią rzeczą, która musimy zrobić to oddać misję naszemu zleceniodawcy.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin : mission

Dan Argonius: So, did you bring the needed ingredients to Roger Conford?

Qusini Mankin: yes

Dan Argonius: Good job! You did very well! Here is the 10.000 Gold Coins which i owed you!

Nagrodą za tę misję jest 75 tysięcy punktów doświadczenia oraz 2 punkty frakcyjne. Dostaliśmy także spowrotem 1cc, które daliśmy Rogerowi podczas oddawania przedmiotów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drugie zadanie polega na znalezienie amuletu na Asylum. Standardowo zaczynamy od rozmowy ze zleceniodawcą.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: We have some tasks which you might be interested in doing.

Qusini Mankin: tasks

Dan Argonius: What kind of task would you like to get? An easy, medium or hard task?

Dan Argonius: Keep in mind that the harder task you choose - the better reward you get!

Qusini Mankin: medium

Dan Argonius: One of our ships crashed near the shores of Asylum. There was a safe on board which I'm pretty sure remained unharmed.

Dan Argonius: Inside it there should a valuable amulet. Go check the sea bottom near Asylum and find the safe with the amulet.

Idziemy teraz na Asylum gdzie kierujemy się na quary. Droga przedstawiona jest na zdjęciu poniżej.

19-2

Wchodzimy po drabinie, idziemy w prawo, schodzimy w dół i wchodzimy do wiru. Po przeniesieniu wchodzimy w teleport, który znajduje się po lewo (prawy teleport jest to teleport powrotny). Idziemy teraz cały czas w prawo aż dojdziemy do dziury, w która schodzimy. Po prawo powinny ukazać nam się drzwi, które blokują dostęp do skrzynki. Bierzemy z niej amulet po czym wracamy do naszego zleceniodawcy aby zdać raport.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Dan Argonius: Did you bring me the amulet?

Qusini Mankin: yes

Dan Argonius: It took you less time than I expected. Very good job!

Nagrodą za tę misję jest 50 tysięcy punktów doświadczenia oraz 2 punkty frakcyjne.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZADANIE HARD

Zadanie hard możemy wziąć od 25 pkt frakcyjnych. Możemy tutaj dostać tylko 1 zadanie. Polega on na zniszczeniu 3 Sulphuric Hive na wyspie Kaltia. Standardowo zaczynamy od rozmowy z naszym zleceniodawcą.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: We have some tasks which you might be interested in doing.

Qusini Mankin: tasks

Dan Argonius: What kind of task would you like to get? An easy, medium or hard task?

Dan Argonius: Keep in mind that the harder task you choose - the better reward you get!

Qusini Mankin: hard

Dan Argonius: Once again we have lost control over the sulphur mine on Kaltia. Deadly creatures are lurking in the corridors there preventing our miners from collecting this valuable element.

Dan Argonius: The only way to regain control over the mine is to kill the hives which give birth to new colonies. They are breeding very fast.

Dan Argonius: You should go to that mine and stop this process. You might need to ask a guard there for access to the sealed parts of the mine. Be very careful and good luck!

Udajemy się na wyspę Kaltia, a następnie idziemy do kopalnii.

20-1

Po zejściu schodkami rozmawiamy z Benesem.

Qusini Mankin: hi

Benes: Hello. I'm waiting for someone to clear the mine.

Qusini Mankin: access

Benes: Are you sure you wanna do this and aware of the fact we won't be able to send you any backup down there?

Qusini Mankin: yes

Benes: Well then, I will unlock the doors for you. Be careful!

Schodzimy teraz na sam dół, a następni szukamy 3 drzwi. Na zdjęciu poniżej zaznaczone one są znacznikiem w postaci wykrzyknika.

21-1

Kiedy przejdziemy przez drzwi i zejdziemy na dół znajdziemy Sulphuric Hive. Sam w sobie nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem jednak ma dużo hp i przyzywa do 6 Sulphuric blob. Dodatkowo trzeba go bić ręcznie, ponieważ jego nick jest dla nas niewidoczny, a co za tym idzie nie możemy go zaznaczyć na battle.

Po zniszczeniu wszystkich trzech Sulphuric Hive wracamy aby oddać misję zleceniodawcy.

Qusini Mankin: hi

Dan Argonius: Hello, Qusini Mankin! How is the day?

Dan Argonius: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Dan Argonius: Have you taken care of the sulphur mine problem yet?

Qusini Mankin: yes

Dan Argonius: Good job! Now the miners can get back to work.

Nagrodą za tę misję jest 100 tysięcy punktów doświadczenia, 3 punkty frakcyjne oraz 40000 sztuk złota (4cc).