FANDOM


Jedna z trzech frakcji dostępnych na Hexerze.

Misję w tej frakcji możemy wykonywać co 20 godzin, natomiast na wykonanie ich mamy 24 godziny. Po upływie 24 godzin od wzięcia misja ulega przedawnieniu tzn. niezależnie od tego czy wykonaliśmy misję czy nie, nie mamy możliwości uzyskania za nią punktów.

Wszystkie rangi, potrzebne pkt oraz profity z poszczególnej rangi w tej frakcji zostały opisane tutaj.

Mamy możliwość wzięcia 3 rodzajów misji: easy (zdobywamy za nią 1 pkt), medium (zdobywamy za nią 2 pkt) oraz hard (zdobywamy za nią 3 pkt). Misja hard możliwa jest do wzięcia dopiero kiedy uzyskamy 25 w tej frakcji.

Jeśli postanowimy, że nie chcemy kontynuować tej frakcji w każdej chwili możemy ją opuścić. W tym celu musimy się udać do naszego zleceniodawcy misji i napisać do niego hail>quit>yes. Należy jednak pamiętać, że po wykonaniu 4 zadań początkowych opuszczenie frakcji może nastąpić nie wcześniej jak po 24 godzinach od rozmowy. Decyzję można również cofnąć. Należy wówczas napisać hail>cancel>yes.

Aby uzyskać członkostwo w tej frakcji musimy udać się do Vithar'a, który znajduje się na północny wschód od miasta Engran. Droga zaznaczona jest czarną strzałką na zdjęciu poniżej.

1-0
Kiedy znajdziemy już naszego NPC piszemy do niego:

Qusini Mankin: hi

Vithar: Hello, Qusini Mankin! If you want to join the guild of Head Hunters - you must move forward and talk to our leader - Sonir Deathslash.

Vithar: Let me know when you are decided and want to pass that door.

Qusini Mankin: pass

Vithar: Do you want to pass this door and talk to our leader about joining the guild of Head Hunters?

Qusini Mankin: yes

Vithar: From now on, you can pass this door. If you want to quit our fraction - you must inform our leader.

Po rozmowie możemy przejść przez drzwi, które znajduję się na północ od Vithar'a. Szukamy Sonir Deathslash, który będzie naszym zleceniodawcą misji.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Look who is here! Fresh fishy!

Sonir Deathslash: You don't look like someone who could join our fraction. You have no muscles at all.

Sonir Deathslash: And you are afraid of everything <boo>! You see?

Qusini Mankin: join

Sonir Deathslash: Haha. You are thinking about joining our guild? Guild of killers? Come on. Even my young son would outsmart you but okey...

Sonir Deathslash: Remember that this is your choice. You are responsible for your choices. Don't blame me in the future when you lose your leg after being bitten by a lion.

Sonir Deathslash: You got it?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: Good. Your first lesson to remember. When lion attacks you, you must be the one who bites first.

Sonir Deathslash: Now I must ask you. Are you prepared for long journeys, killing the most unique of the bosses and exploring new areas.

Sonir Deathslash: Are you as fast as a tiger, strong as a taurus and clever as an owl?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: Time will tell... Excuse my sarcasm. We had a lot of recruits. Only a few were brave and strong enough to join the elite Head Hunters!

Sonir Deathslash: But... you look pretty convinced that you can handle our life-style. Good. Before you join our fraction you must pass our test.

Sonir Deathslash: Your first mission is to bring me the unique and underestimated Bright Sword. This sword has a very sharp blade.

Sonir Deathslash: When you know how to use it properly, you can cut a dragon's head in just one move!

Sonir Deathslash: So, Can you bring me such sword?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: Good. I have one more clue for you. It is said that this sword is hidden somewhere in the Outlaw Camp.

Sonir Deathslash: It should be your priority to check this place first...

Sonir Deathslash: Report back as soon as you get one. Good luck!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nasz zleceniodawca chce upewnić się, że jesteśmy godni dołączenia do Łowców Głów. W tym celu musimy wykonać dla niego 4 misję początkowe. Po wykonaniu ich będziemy mogli wykonywać misję dzienne.

Pierwszym zadaniem, które musimy wykonać dla Sonira jest zdobycie i oddanie mu Bright Sworda. Możemy go zdobyć poprzez kupienie go od innego gracza na markecie. Możemy również wykonać questa. Kiedy zdobędziemy wspomniany przedmiot wracamy do Sonira.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Sonir Deathslash: Did you find a Bright Sword and brought it with you?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: You did very well. Honestly I didn't think that you will bring me one but...

Sonir Deathslash: It looks I was underestimating your skills. I have another mission for you.

Sonir Deathslash: From now on, you are allowed to go to our hidden dungeon. Ask General Karius for a pass.

Sonir Deathslash: Your mission is to find an ancient beast - a dragon who lives in this mountains. It is called Ladon.

Sonir Deathslash: Be prepared and report back as soon as you deal with the monster.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naszym drugim zadaniem będzie zabicie potwora o nazwie Ladon. Wygląda on jak undead dragon, ale jest od niego silniejszy. Respi się co 30 minut. Aby się do niego dostać musimy porozmawiać z General Karius. Droga do niego zaznaczona jest na mapie poniżej.

2-3
Qusini Mankin: hi

General Karius: Salut, Qusini Mankin. Do you want to pass this gate?

Qusini Mankin: pass

General Karius: There you go!

Kiedy jesteśmy już w środku udajemy się drogą zaznaczoną na mapach poniżej.

3-2
4-1
5-3
Kiedy zabijemy Ladona wracamy do naszego zleceniodawcy. Aby wrócić przez bramę należy wykonać ten sam dialog, który pisaliśmy do General Kariusa podczas przechodzenia przez nią.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Sonir Deathslash: Did you slay Ladon?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: Your mission is to find and kill at least 300 Crystal Spiders. Report me back as soon as you finish your task.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejnym zadaniem jest zabicie 300 Crystal Spiderów, Orków Warloków lub Ancient Skarabów (w zależności od tego co nam Sonir wybierze). Postęp tej misjii możemy sprawdzać w Quest Logu. Kiedy mam już zabitą odpowiednią ilość potworów wracamy do naszego zleceniodawcy.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Sonir Deathslash: So, did you kill 300 Orc Warlords?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: Well done! Looks like you are a good material for a soldier!

Sonir Deathslash: Head Hunters is an elite fraction. We don't want to share our secrets with spies or people who don't belong to our guild...

Sonir Deathslash: Your face is new here. I must be 100% sure that you are not just another spy.

Sonir Deathslash: When you are known, it is hard to be in one guild and spy for other. Someone would recognize you and report to us.

Sonir Deathslash: Make your name known on mainland, get at least five badges and report back.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnie zadanie możemy wykonać kiedy mamy zdobyte 5 achievementów lub więcej. Kiedy spełniamy wymagania wracamy do naszego zleceniodawcy.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Sonir Deathslash: Did you get 5 badges?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: Amazing! You have passed our beginning test! I would like to welcome you in Head Hunters guild!

Sonir Deathslash: You will start as our recruit. When you gain some experience you will be promoted to a higher rank.

Sonir Deathslash: The higher rank you have - the more possibilities you gain. Keep it in mind.

Sonir Deathslash: As a recruit you are allowed to enter our Hidden Dungeon. You should also definitely talk to Neves.

Sonir Deathslash: He is the biggest collector of creature heads in our guild. He would definitely buy some creature heads for higher prices than anyone else.

Sonir przekonał się, że jesteśmy godni dołączenia do Łowców Głów. Od tej chwili możemy wykonywać zadania dzienne w tej frakcji.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZADANIA EASY

Możemy tutaj dostać od Sonira 2 zadania. Pierwsze z nich polega na przyniesieniu Sonirowi 20 black skulli.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: We have some tasks which you might be interested in doing.

Qusini Mankin : tasks

Sonir Deathslash: What kind of task would you like to get? An easy, medium or hard task?

Sonir Deathslash: Keep in mind that the harder task you choose - the better reward you get!

Qusini Mankin: easy

Sonir Deathslash: We want to make this place special so we decided to decorate it with skulls of our opponentes.

Sonir Deathslash: Bring me 20 black skulls in 24 hours and I will reward you properly! Don't be late!

Kiedy posiadamy już odpowiednią ilość Black Skulli rozmawiamy z Sonirem.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Sonir Deathslash: Did you bring 20 black skulls with you to finish your task?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: Thanks! Finally our hideout will be decorated well!

Nagrodą za tę misję jest 50 tysięcy punktów doświadczenia oraz 1 punkt frakcyjny.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drugie zadanie polega na przyniesieniu Sonirowi 20 Skeleton Decorations.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: We have some tasks which you might be interested in doing.

Qusini Mankin: tasks

Sonir Deathslash: What kind of task would you like to get? An easy, medium or hard task?

Sonir Deathslash: Keep in mind that the harder task you choose - the better reward you get!

Qusini Mankin: easy

Sonir Deathslash: We want to make this place special so we decided to decorate it with crafted skeletons.

Sonir Deathslash: Bring me 20 skeleton decorations in 24 hours and I will reward you properly! Don't be late!

Kiedy posiadamy już odpowiednią ilość Skeleton Decorations rozmawiamy z Sonirem.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Sonir Deathslash: Did you bring 20 skeleton decorations with you to finish your task?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: Thanks! Finally our hideout will be decorated well!

Nagrodą za tę misję jest 50 tysięcy punktów doświadczenia oraz 1 punkt frakcyjny.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZADANIA MEDIUM

Możemy tutaj dostać od Sonira 2 zadania. Pierwsze z nich polega na zabiciu 300 Nightmare.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: We have some tasks which you might be interested in doing.

Qusini Mankin: tasks

Sonir Deathslash: What kind of task would you like to get? An easy, medium or hard task?

Sonir Deathslash: Keep in mind that the harder task you choose - the better reward you get!

Qusini Mankin: medium

Sonir Deathslash: Today I want to test how good hunter you are. Your task will not be so easy.

Sonir Deathslash: You have to kill 300 nightmares in 24 hours! Report me as soon as you finish your task or when the time is up so I will give you another task.

Postęp tej misjii możemy sprawdzać w Quest Logu. Kiedy zabijemy odpowiednią liczbę potworów wracamy do naszego zleceniodawcy.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Sonir Deathslash: Did you kill 300 nightmares? I had a nightmare last night that you didn't! He he he.

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: You did very well! You've killed 300 nightmares! Are you ready for another mission?

Nagrodą za tę misję jest 100 tysięcy punktów doświadczenia,2 punkty frakcyjne oraz 10000 golda (1cc).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drugie zadanie polega na zabiciu 200 Hero.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: We have some tasks which you might be interested in doing.

Qusini Mankin: tasks

Sonir Deathslash: What kind of task would you like to get? An easy, medium or hard task?

Sonir Deathslash: Keep in mind that the harder task you choose - the better reward you get!

Qusini Mankin: medium

Sonir Deathslash: Have you ever dreamt about becoming a hero? Sure you did! We all dream about that!

Sonir Deathslash: However, there are some self-styled warrios who calls themselfs heroes! Instead of being a heroes, they started to sneak around and steal our supplies! Can you imagine that?

Sonir Deathslash: Some days ago they crossed the line! They attacked some of our members. We will not tolerate such behaviour! We will fight them back!

Sonir Deathslash: Kill at least 200 Heroes and report back to me. Noone will attack our members!

Postęp tej misjii możemy sprawdzać w Quest Logu. Kiedy zabijemy odpowiednią liczbę potworów wracamy do naszego zleceniodawcy.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Sonir Deathslash: Heroes are still trying to still our supplies. This is going to be a long war. Anyway, did you kill 200 heroes?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: You did very well! However, I want you to bring me a Lyre - the istrument they love.

Sonir Deathslash: Bring it to me and I will play a funeral march standing over their dead bodies! Hahaha!

Sonir chce abyśmy dostarczyli mu Lyre. Kiedy posiadamy już ten przedmiot ponownie rozmawiamy z Sonirem.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Sonir Deathslash: Heroes are still trying to still our supplies. This is going to be a long war. Anyway, did you bring a lyre?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: Thanks! You did very well! Our victory is certain! Come back to me later, I will have another task for you.

Nagrodą za tę misję jest 100 tysięcy punktów doświadczenia,2 punkty frakcyjne oraz 10000 golda (1cc).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZADANIE HARD

Zadanie hard możemy wziąć od 25 punktów frakcyjnych. W przeciwieństwie do misji easy i medium tutaj możemy dostać tylko 1 misję. Standardowo zaczynamy rozmowę z naszym zleceniodawcą.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: We have some tasks which you might be interested in doing.

Qusini Mankin: tasks

Sonir Deathslash: What kind of task would you like to get? An easy, medium or hard task?

Sonir Deathslash: Keep in mind that the harder task you choose - the better reward you get!

Qusini Mankin: hard

Sonir Deathslash: Barbarians living in a camp on Kaltia are preparing for war again. Their shamans are charging a captured Demon with magical energy to make it more powerful.

Sonir Deathslash: If they succeed we will have no chance against them. They are working underground. Before you challange the Demon you will have to find and destroy 3 crystals providing shamans with magical energy. Good luck!

Misję wykonamy na wyspie Kaltia, do której dostęp mają gracze, którzy posiadają minimum 5 achievementów. Dostać się na nią możemy od Delvena, który znajduje się na 1 piętrze statku w Heliar.

Qusini Mankin: hi

Delven: Hello, Qusini Mankin. What brings you here? Looking for an alternative travel?

Qusini Mankin: kaltia

Delven: Do you want to sail to Kaltia for 60 gold?

Delven: Don't forget your scarf... It's extremely cold there!

Qusini Mankin: yes

Kiedy jesteśmy już na wspomnianej wyspie kierujemy się do obozu barbarzyńców wskazaną niżej drogą. Naszym zadaniem będzie zniszczenie 3 Magical Crystali. Zadanie utrudnia fakt, że nie są one widoczne w okienku Battle, trzeba je "namierzać" ręcznie.

1-1499185380
2-1499185398
3-3
4-2
Przechodzimy przez drzwi i niszczymy kryształ. Po zniszczeniu wracamy na powierzchnie i udajemy się w kolejne miejsce w celu zniszczenia 2 kryształu.
5-1499188596

Schodzimy do dziury (jest ona schowana za drzewem), a następnie kierujemy się na zachód i ponownie przechodzimy przez drzwi. Po zniszczeniu kryształu wracamy na powierzchnie i kierujemy się w ostatnie miejsce.

6-2
Schodzimy do dziury (jest ona schowana za drzewem), a następnie kierujemy się na zachód i ponownie przechodzimy przez drzwi. Po zniszczeniu ostatniego kryształu mamy możliwość walki z bossem. W tym celu kierujemy się do dziury, w której niszczyliśmy 1 kryształ.
7-1

Będąc już na miejscu przechodzimy przez teleport aby stoczyć walkę z Enchanted Demon. Jest on nieznacznie silniejszy od zwykłego demona. Kiedy zabijemy już bossa wracamy do naszego zleceniodawcy.

Qusini Mankin: hail

Sonir Deathslash: Salutations, Qusini Mankin! How is the day?

Sonir Deathslash: Tell me how is your mission?

Qusini Mankin: mission

Sonir Deathslash: So, did you slain a Demon?

Qusini Mankin: yes

Sonir Deathslash: Those barbarians are nothing compared to us! We think before we act... they don't think at all hahaha. Anyway good job! You really did well!

Nagrodą za tę misję jest 100 tysięcy punktów doświadczenia, 3 punkty frakcyjne od 40000 golda (4cc).